Integral Livspraksis

Integral Livspraksis er en indføring i en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuelt klarsyn og spirituel indsigt.

Integral Livspraksis har som formål at belyse, hvad det vil sige at udvikle en livspraksis, der hjælper dig med at være vågen og nærværende i det liv, du lever, og som gør det lettere at rumme såvel hverdagens vanskeligheder som glæder.

Integral Livspraksis omsætter en teoretisk ramme – “den integrale perspektivisme” – til et arbejdsredskab for at udvikle en helhedsorienteret livspraksis, hvor du ikke kun arbejder psykologisk med din tænkning og dine følelser, men også med din krop, din spiritualitet, dine relationer og din etiske indstilling til dine omgivelser.

Integral Livspraksis handler bl.a. om at praktisere mindfulness, meditation, filosofisk livspraksis, psykologisk selvhjælp og kropslig sundhed og om at give gode anvisninger til at arbejde med disse ting – og giver tillige et teoretisk grundlag for at forstå, hvad dette arbejde kan bidrage med i forhold til at skabe et godt liv. Det liv, der udvikler sig godt ved indsats og opmærksomhed på, hvordan man regulerer og engagerer sig selv i forskellige forhold i sin tilværelse, i et balanceret forhold mellem lyst og pligt, med en mindful tilstedeværelse i dét, man gør.

En måde at sætte sig en kurs for et sådant liv på kan være at skabe sig en livspraksis.