Omfavn livet – en workshop i integral livspraksis – november 2015

aastrand_banner

Omfavn livet – en workshop i integral livspraksis – november 2015

Fredag d. 20. – søndag d. 22. november 2015

Det handler om at omfavne.

Favne alle sider i dig selv. Favne dine relationer. Favne verden og din færden i verden. Favne livet i det store og i det små. Favne kreativiteten. For på den måde at omfavne og leve livet.

Integral betyder helhedsorienteret og inkluderende, og den integrale teori, der ligger som et solidt fundament under denne workshop, handler meget om at skabe bevidsthed om livets forskellige forhold på både det personlige og relationelle plan.

På denne workshop om integral livspraksis får du:

  • en teoretisk ramme, som kan anvendes i dit privat- og arbejdsliv.
  • praktiske og teoretiske integrale øvelser, som er anvendelige i selv en travl hverdag
  • styrket din bevidsthed og din opmærksomhed gennem kropslige og spirituelle øvelser
  • redskaber til at kunne træffe valg og være beslutningsdygtig
  • facilitering af egen udvikling med henblik på at skabe større balance og klarere overblik

”Omfavn livet – en workshop i integral livspraksis” handler om, at udvikle din egen unikke integrale livspraksis.

På workshoppen vil vi formidle den teoretiske integrale ramme, så den formes til dit arbejdsredskab – og krydre forståelsen med praktiske kropslige øvelser, meditation, mindfulness, tid til refleksion og tid til stilhed.

Vi arbejder udfra flere kerneområder indenfor integral teori – så i løbet af workshoppen, arbejder du med din krop, din psykologiske tænkning og din følelsesmæssige bevidsthed, din spiritualitet, dine relationer, din indstilling til dine omgivelser og samspillet mellem disse områder.

Du vil blive præsenteret for konkrete redskaber, som du kan bruge og tilpasse til de udfordringer du møder i din hverdag. Disse konkrete integrale redskaber vil sammen med teorien skabe et solidt fundament, hvor du ud fra dette kan navigere og engagere dig i livet med øget bevidsthed.

Lad denne workshop være inspiration på din vej mod et nærværende liv med fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuel og spirituel indsigt.