Modulerne i Integral Livspraksis

Integral livspraksis opdeles overordnet i moduler, hvoraf nogle er såkaldte kernemoduler og andre er tillægsmoduler.

Kernemodulerne består af

1. Kroppens modul
2. Sindets modul
3. Spiritualitetens modul
4. Skyggens modul

Tillægsmodulerne handler bl.a. om

1. Etik
2. Arbejde
3. Lederskab
4. Seksualitet
5. etc etc

Workshoppens Moduler

Hvordan arbejder vi på workshoppen med modulerne i Integral Livspraksis?
Vi arbejder i de 7 ILP sessioner med ILPs kernemoduler: Krop, Sind, Ånd og Skygge.
Desuden lægger vi under hele workshoppen også særlig vægt på ILP ekstramodulet Etik.
Vi kommer til at arbejde os ind på hinandens privatsfærer, og alle skal trygt kunne gå ud fra, at hvad, der deles blandt deltagerne af privatlivets oplevelser, forbliver fortroligt blandt deltagerne.

Workshoppen tager udgangspunkt i kernemodulerne og handler overordnet om bevidsthed, og om hvorledes bevidsthed rettet mod krop, sind, spiritualitet og skyggearbejde enkeltvis skaber dybde på hvert af disse aspekter. Samspillet mellem disse moduler, bidrager dog også til at øge dybden på hvert af disse, det vil sige, at der skabes synergieffekt mellem krop, sind, spiritualitet og skygge, i stedet for at der opstår en slags træghed ved udelukkende at fokusere på et af aspekterne.

Integralteoriens påstand er således, at man sagtens kan dyrke hvert enkelt aspekt til et dybt niveau, men uden at krydstræne med de andre aspekter vil man ikke kunne nå så hurtigt til dybere og klarere erkendelser vedrørende disse.

Hvert enkelt af ovennævnte aspekter bliver i workshoppen om Integral Livspraksis til fokusområder, som vi præsenterer både hver for sig og i sammenhæng. Vores tilgang er både anerkendende overfor dit aktuelle bevidstheds- og aktivitetsniveau og tilbydende i forhold til nye indfaldsvinkler.