Sindets modul

copy-cropped-1476242_186268384898054_1278557394_n.jpg

I sindets modul fokuseres primært på at forbedre din evne til at se en situation fra et mere nuanceret, komplekst og præcist perspektiv. Dette gøres ved at introducere den integrale forståelsesramme, AQAL-modellen.

Ved at lære om denne og bruge den i hverdagssituationer bliver man i stand til at øge evnen til at have øje for flere perspektiver, ligesom disse perspektiver vil give en dybere mening for ens udvidede bevidsthed.

AQAL er en såkaldt ‘psykoaktiv’ begrebsramme, fordi det at bruge den i sig selv udvider, intensiverer og belyser vores opfattelse af verden og os selv.Vi bliver i stand til at indgå i nye sammenhænge, føle livet dybere inde i os selv og intuitivt fornemme bevidsthedens svært definerbare dimensioner.

AQAL modellen består af 5 centrale elementer:

  1. Kvadrantmodellen
  2. Linier
  3. Niveauer
  4. Tilstande
  5. Typer

På workshoppen vil vi så vidt muligt arbejde ud fra øvelser eller praksisser, så disse elementer ikke bare forbliver teoretiske størrelser, men også bliver aktive elementer i deltagernes forståelse og bliver et egenoplevet element, som kan tages med ud i hverdagen. Her vil en øget bevidsthed på disse integrale elementer langsomt (eller hurtigt) øge deltagernes evne til at forstå og håndtere mere og mere komplekse problemstillinger i hverdagen udfra denne nye forståelsesramme.

Integral teori, AQAL, tilbyder dig et landkort over dig selv, livet og verden, og ligesom et landkort over geografien beskriver forskellige elementer af landskabet, som man kan navigere efter. Ligesom geografiens landkort er det ikke en 1:1 afbildning af virkeligheden, men snarere en så tilstrækkeligt præcis kortlægning at alting kan mappes ind i AQAL og kan finde mening i AQAL, uden at det kompromitterer vores integritet og sunde fornuft.

Alle elementer beskrives yderligere senere.